Uczelnie w Krakowie...

Kraków jest miastem uniwersyteckim, w którym studiuje ok. 120 tys. młodych ludzi. Jeśli zechcesz dołączyć do grona krakowskich studentów na pewno znajdziesz tutaj uczelnię dla siebie. Najbardziej szacowną z nich jest oczywiście Uniwersytet Jagielloński, dawna Akademia Krakowska kształcąca polską elitę intelektualną od 1364 r. UJ jest drugą najstarszą uczelnią w Europie po Uniwersytecie w Pradze. Krakowski uniwersytet zmienia się dostosowując do aktualnych potrzeb studentów, praktycznie co roku otwiera nowe kierunki, a także umożliwia studiowanie obcokrajowcom. W strukturach UJ istnieje Collegium Medicum, w latach 1950-1993 oderwana od uniwersytetu decyzją władz politycznych Akademia Medyczna, która wiekiem dorównuje Alma Mater Jagiellonica, bowiem Wydział Lekarski należał do pierwszych trzech wydziałów Akademii ufundowanej przez Kazimierza Wielkiego.

W poczet najstarszych uczelni Krakowa zalicza się Akademia Sztuk Pięknych, która jest najstarszą w Polsce uczelnią artystyczną. Jej pierwszym dyrektorem był Jan Matejko, a uczyli na niej najwybitniejsi polscy malarze.

Doskonałe wykształcenie dają młodym inżynierom Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Krakowska, uczelnie powołane do istnienia w XX wieku, jednak szczycące się bogatymi tradycjami. Dość wspomnieć, że AGH otwierał sam marszałek Piłsudski, a PK jest kontynuatorką działań edukacyjnych Politechniki Lwowskiej.

W Krakowie istnieje wiele innych uczelni państwowych i prywatnych, o których możesz przeczytać w naszym informatorze.


Kraków Szkoły Wyższe

Instyt Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Instytut istnieje od roku 1955 z inicjatywy prof. Henryka Niewodniczańskiego, a pod obecną nazwę Instytutu Fizyki Jadrowej Polskiej Akademii Nauk funkcjonuje od roku 2003.
Badania podstawowe i stosowane w dziedzinie fizyki to główna dziedzina działalności Instytutu.
Główne kierunki, w ramach których są one prowadzone, obejmują zakres fizyki jądrowej i oddziaływań silnych, fizyki i astrofizyki cząstek, badania fazy skondensowanej materii. W ramach działalności uczelni prowadzi się również badania interdyscyplinarne, bada się zastosowanie metod fizyki w geofizyce, radiochemii, fizyce medycznej, dozymetrii, biologii radiacyjnej i środowiskowej oraz w fizyce i ochronie środowiska i w badaniach materiałowych.
Kadrę Instytutu stanowi ok. 400 osób, w tym ponad 37 profesorów, 30 doktorów habilitowanych i 100 adiunktów. Co więcej, Rada Naukowa Instytutu posiada w ramach swoich kompetecji uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk fizycznych. Instytut jest organizatorem lub współorganizatorem międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych oraz szeregu seminariów i innych spotkań naukowych.
Od 2004 z inicjatywy Dyrektora Instytutu, występującego w imieniu Prezesa Polskiej Akademii Nauk, funkcjonuje Naukowy Komitet Doradczy. Tworzą go zapraszani wybitni naukowcy europejscy. Jego celem jest dokonywanie co dwa lata oceny jakości badań naukowych prowadzonych w Instytucie oraz doradzanie w sprawie planów badawczych.
Wyniki badań Instytytu publikowane są co roku w ponad 300 artykułach w recenzowanych czasopismach naukowych oraz w ponad 200 innych artykułach, w tym rozdziałach w monografiach, doniesieniach konferencyjnych i raportach.
ul. Radzikowskiego 152
centrala: 012 662-80-00
sekretariat: 012 662-82-00
fax: 012 662-84-58
e-mail:dyrektor@ifj.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza

Al. Mickiewicza 30
Akademia Górniczo-Hutnicza została założona w 1919 r. Popularnie nazywana jest przez studentów AGH-em. Działalność uczelni obejmuje kształcenie studentów, przygotowywanie ofert technologicznych, współpracę międzynarodową, organizowanie badań i konferencji naukowych. Lokalizacja AGH stwarza dogodne warunki do studiowania dla osób niepełnosprawnych. Zabudowania uczelni obejmujące wydziały, laboratoria, stołówki, domy studenckie znajdują się w rejonie ograniczonym ulicami: Al. Mickiewicza. ul. Reymonta, ul. Piastowską i Czarnowiejską. AGH posiada również zamiejscowe filie. W Nowym Sączu i Jaśle znajduje się ZOD (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny) prowadzony przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. W Krośnie i Pile Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu prowadzi Punkt Konsultacyjny. Podobny Punkt Konsultacyjny prowadzi w Jaworznie z zajęciami w Libiążu Wydział Górniczy na kierunku Inżynierii ¦rodowiska.
email: rektorat@uci.agh.edu.pl

Politechnika Krakowska

Ul. Warszawska 24
Politechnika Krakowska posiada następujące wydziały: architektury, fizyki, matematyki i informatyki stosowanej, inżynierii i technologii chemicznej, inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, inżynierii elektrycznej i komputerowej oraz wydział mechaniczny.
tel: (12) 628 20 00
email:sekretariat@pk.edu.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna

Ul. Straszewskiego 21
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie funkcjonuje od blisko pięćdziesięciu lat (utworzona w 1946 roku przez Juliusza Osterwę). Powstała ona w wyniku połączenia trzech, krakowskich studiów: Studia Dramatycznego Iwo Galla, Studia Aktorskiego przy Starym Teatrze oraz Studia Aktorskiego przy Teatrze Im. Słowackiego. Obecnie, PWST proponuje podjęcie nauki na Wydziale Aktorskim oraz Wydziale Reżyserii Dramatu. Ponad to, uczelnia prowadzi zamiejscowe wydziały we Wrocławiu (Wydział Aktorski i Wydział Lalkarski) tam też - Podyplomowe Studium Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży. Krakowską PWST ukończyło wybitne grono reżyserów, aktorów, artystów, którzy stworzyli współczesną, polską sztukę filmową i teatralną. Tu kształcili się m. in.: Krystian Lupa, Anna Polony, Mikołaj Grabowski, Edward Lubaszenko, Grzegorz Jarzyna, Gustaw Holoubek, Zbigniew Cybulski, Jerzy Grotowski, Anna Seniuk, Ewa Demarczyk, Jan Nowicki, Jerzy Stuhr, Anna Dymna, Bogusław Linda, Jerzy Trela, Dorota Segda, Maja Ostaszewska, Magdalena Cielecka, Jan Frycz. Od 2002 roku funkcję rektora sprawuje Jerzy Stuhr.
tel: 422 81 96
email:sekretariat@pwst.krakow.pl

Akademia Sztuk Pięknych

Pl. Matejki 13
Akademia Sztuk Pięknych jest najstarszą wyższą uczelnią artystyczną w Polsce. Powstała w 1818 r. i funkcjonowała pierwotnie jako Szkoła Rysunku i Malarstwa w ramach Oddziału Literatury UJ. ASP kształci od stu osiemdziesięciu lat artystów: malarzy, rze¼biarzy, grafików, projektantów wnętrz oraz form przemysłowych, scenografów i konserwatorów wysokiej rangi, efektywnie współtworzy polską kulturę i promuje ją na całym świecie, wszędzie gdzie działają jej liczni absolwenci lub pracownicy i gdzie docierają ich dzieła. ASP pozostaje wierna własnej wspaniałej tradycji a zarazem jest otwarta na wyzwania i potrzeby współczesności.
tel: 299 20 00
email:zerektor@cyf-kr.edu.pl

Akademia Muzyczna

Ul. Tomasza 43
Krakowska Akademia Muzyczna jest jedną z najstarszych i najznakomitszych uczelni muzycznych w Polsce i w Europie. Szczególną rangę nadał jej, począwszy od lat 70-tych, ówczesny Rektor - światowej sławy kompozytor prof. dr. h.c. Krzysztof Penderecki. Uczelnia powstała jako Konserwatorium założone i kierowane przez Władysława ¯eleńskiego w lutym 1888 roku. Akademia Muzyczna zgodnie z jej statutowymi założeniami koncentruje się na działalności w trzech zasadniczych dziedzinach: artystycznej (twórczość, wykonawstwo), naukowo - badawczej (teoria muzyki, edukacja muzyczna) oraz dydaktycznej.
tel: 422 32 50
email:zbjanik@cyf-kr.edu.pl

Akademia Rolnicza

Ul. Mickiewicza 21
Od 1953 roku Krakowska Uczelnia Rolnicza jest samodzielną jednostką naukowo-dydaktyczną. Wcześniej, przez przeszło 60 lat, stanowiła integralną część Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie funkcjonuje tu siedem wydziałów: Rolniczo- Ekonomiczny, Hodowli i Biologii Zwierząt, Inżynierii ¦rodowiska i Geodezji, Agroinżynierii, Technologii ¯ywności, Ogrodniczy oraz Wydział Leśny. Zadaniem Akademii jest przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w sferze szeroko pojętej gospodarki żywnościowej i leśnej, a także rozwoju i ochrony środowiska przyrodniczego. W trakcie nauki, studenci odbywają praktyki w stacjach doświadczalnych i laboratoriach ( w kraju i za granicą ). Krakowska Szkoła mieści się w czołówce polskich uczelni rolniczych.
tel: 633 13 36, fax: 663 62 45
email:rektor@ar.krakow.pl

Akademia Ekonomiczna

Ul. Rakowicka 27
Akademia Ekonomiczna w Krakowie powstała w 1925 roku jako państwowe Wyższe Studium Handlowe. Pod obecną nazwą istnieje od 1974 roku. Funkcjonują tu wydziały: Ekonomii i Stosunki Międzynarodowych, Finansów, Towaroznawstwa oraz Wydział Zarządzania. Uczelnia zatrudnia 238 samodzielnych pracowników naukowych, zaś w jej ławach zasiada około 20 tysięcy studentów. Akademia rozporządza wieloma wydziałami zamiejscowymi m. in. w Chrzanowie, Dębicy, Kielcach, Nowym Sączu, Nowym Targu, Radomiu, Rzeszowie, Jaśle, Tarnowie. Imponująco przedstawia się również liczba kół naukowych oraz organizacji poza edukacyjnych. W ogólnopolskim rankingu tygodnika "Wprost" ( 2004 ) Akademia Ekonomiczna zajęła II miejsce spośród wszystkich uczelni ekonomicznych.

Akademia Wychowania Fizycznego

Al. Jana Pawła II
Akademia Wychowania fizycznego w Krakowie ( AWF ) swoją historię rozpoczęła z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam, przy Wydziale Lekarskim powstało Studium Wychowania Fizycznego, które kolejno przekształciło się w samodzielną Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego. W 1972 roku WSWF uzyskała status Akademii.. Obecnie Uczelnia prowadzi swą działalność dydaktyczną na dwóch wydziałach: Wychowanie Fizyczne i Rehabilitacja Ruchowa. Rekruci mogą wybierać spośród następujących kierunków: Wychowanie Fizyczne, Turystyka i Rekreacja oraz Fizjoterapia. Obecnie kształci się tu około 4 tyś. kursantów. Przy Akademii działa wielosekcyjny Klub AZS-AWF a także Zespół Tańca Ludowego ? Krakowiak?. Istnieje możliwość zdobycia specjalizacji w dziedzinie dziennikarstwa sportowego oraz stopni instruktorskich i trenerskich. Szkoła wychowała wielu wybitnych sportowców i arbitrów, dość wspomnieć, że na Olimpiadzie w Atenach reprezentowało ją sześciu studentów, m.in. Marcin Urbaś i Grzegorz Sudoł.
tel: 683 10 00

Collegium Medicum

Ul. św. Anny 12
Collegium Medicum jest częścią jednego z najstarszych uniwersytetów w Europie - Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia prowadzone są na trzech wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym i Ochrony Zdrowia. Szkoła dysponuje zespołem wybitnych naukowców i pedagogów. Szereg zadań realizowanych jest na terenach szpitali uniwersyteckich (Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie). Collegium Medicum od wielu lat współpracuje z największymi organizacjami światowymi, których głównym przedsięwzięciem jest ochrona zdrowia. Imponująco przedstawia się również lista badań naukowych, prowadzonych przez jej pracowników i studentów (m. in. EUREKA, Program Naukowy NATO, Program Zdrowia Publicznego). Przy Uczelni działają liczne organizacje studenckie. Do najciekawszych zaliczyć można Studenckie Towarzystwo Naukowe CMUJ i Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny.
tel: 422 54 44

Akademia Pedagogiczna

Ul. Podchorążych 2
Głównym założeniem Akademii Pedagogicznej w Krakowie jest przygotowanie wykwalifikowanej i wszechstronnie wykształconej kadry nauczycieli. Uczelnia oferuje studia na czterech wydziałach: Humanistycznym, Pedagogicznym, Matematyczno -Fizyczno-Technicznym oraz Geograficzno-Biologicznym. Absolwenci mogą ubiegać się o tytuł magistra, magistra inżyniera, inżyniera, licencjata. W ogólnopolskim rankingu tygodnika "Wprost"( 2004r.), Akademia Pedagogiczna zajęła I miejsce spośród wszystkich uczelni pedagogicznych, co świadczy o jej wysokim poziomie kształcenia i prestiżu. Chcąc wyjść naprzeciw zainteresowaniom i ambicjom przyszłych nauczycieli, Uczelnia co roku rozszerza i uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjną. Studenci pragnący czynnie uczestniczyć w życiu Akademii, mogą przystąpić do licznych stowarzyszeń studenckich i organizacji poza edukacyjnych. Obecnie w Akademii kształci się ponad 17 tyś. kursantów.
tel: 662 60 60

Papieska Akademia Teologiczna

Ul. Kanoniczna 25
Papieska Akademia Teologiczna (PAT) wywodzi się z najstarszego Wydziału Teologicznego, utworzonego przy Uniwersytecie Jagiellońskiego w 1397 roku. Z inicjatywy kardynała Karola Wojtyły, Wydziałowi Teologicznemu przyznano w 1974 roku zaszczytny tytuł ? Papieski. Historycznym wydarzeniem było wydanie przez Ojca ¦więtego Jana Pawła II, Motu proprio Beata Hedvigis, na mocy którego ustanowiona została Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. PAT prowadzi swą działalność na czterech wydziałach: Teologicznym, Filozoficznym, Historii Kościoła i zamiejscowym ? Teologicznym w Tarnowie, a także w międzywydziałowych instytutach Bioetyki oraz Ekumenii i Dialogu. Wielkim Kanclerzem Akademii jest Jego Eminencja ks. kard. dr Franciszek Macharski. Przy Samorządzie Studentów istnieją liczne organizacje studenckie i poza edukacyjne, m.in. Koło Naukowe Teologii , Koło Teatralne, Koło Poezji i Poezji ¦piewanej, Koło Szachowe. Niezwykle ważną dziedziną pracy Akademii, jest Wydawnictwo Naukowe.
tel: 421 84 16

Szkoła Wyższa im.Janskiego

Ul. Witosa 9
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego z siedzibą główną w Warszawie, jest jedną z najstarszych , niepublicznych uczelni w Polsce. Jej zamiejscowy Wydział w Krakowie istnieje od 1999 roku i skupia wokół siebie wybitnych pracowników naukowych uczelni krakowskich t. j. Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Ekonomicznej. Rekruci mają do wyboru cztery wydziały: Pedagogikę, Politologię , Socjologię, Zarządzanie i Marketing. Poza Krakowem, Uczelnia rozporządza wydziałami w Warszawie, £omży, Chełmie, Elblągu, Opolu. Szkoła przybliża Społeczną Naukę Kościoła Katolickiego, mimo że nie jest uczelnią wyznaniową. Oprócz programu edukacyjnego, realizuje program wychowawczy. Od pięciu lat Uczelnia prowadzi Dwuletnie Uzupełniające Studia Magisterskie.
tel: 654 54 69

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

Ul. Armii Krajowej 4
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie (WSZiB) jest uczelnią niepaństwową, działającą od 1995 roku. Oferuje naukę na trzech głównych kierunkach: Zarządzanie i Marketing, Finanse i Bankowość, Informatyka. Studia prowadzone są w systemie dziennym, zaocznym i eksternistycznym. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania tytułu licencjata, inżyniera oraz magistra, a najlepsi studenci mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat. Przy krakowskiej WSZiB działają liczne koła naukowe i organizacje studenckie, ponad to, Uczelnia dysponuje własną biblioteką i bazą noclegową. W Rankingu Szkół Wyższych wg "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej" (2004 r.), przyznano jej I miejsce, wśród niepaństwowych uczelni licencjackich. W tym samym roku, tygodnik "Polityka" uznał krakowską WSZiB za najlepszą, spośród biznesowych szkół licencjackich w Polsce.
tel: 638 38 66

Krakowska Szkoła Wyższa

Ul. Kanoniczna 9
Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest szkołą niepubliczną, jednak posiada uprawnienia do nauczania na poziomie szkoły wyższej nadane przez Ministra Edukacji Narodowej. Obowiązujące tutaj programy studiów mają charakter autorski, zostały opracowane pod kątem najnowszych światowych trendów w nauczaniu a także w oparciu o analizę polskiego rynku pracy. Studiować w Krakowskiej Szkole Wyższej można w trybie dziennym, zaocznym a także indywidualnym. Wśród kierunków studiów, które oferuje jest m. in. prawo, administracja, politologia, stosunki międzynarodowe, pedagogikę, a także malarstwo, architektuara i urbanistyka. Warto wspomnieć o propozycji unikatowej w skali południowej Polski: nauki o rodzinie, których program oparto na popularnych w świecie family studies, charakteryzujących się interdyscyplinarnym podejściem do szeroko rozumianej problematyki człowieka i rodziny. Uczelnia daje możliwość odbywania praktyk zagranicznych. Studiowanie w Krakowskiej Szkole im. Modrzewskiego jest płatne, ale studenci mogą liczyć na ułatwienia w dziedzinie finansowej: mogą starać się o stypendium socjalne i miejsce w akademiku, a także przysługują im takie same uprawnienia w zakresie opieki zdrowotnej, służby wojskowej oraz ulg komunikacyjnych jak studentom uczelni państwowych. Wyróżniający się w nauce otrzymują stypendia naukowe. Jako jedna z 3 niepaństwowych uczelni w Małopolsce Krakowska Szkoła Wyższa otrzymała certyfikat "Wiarygodna Szkoła" przyznawany przez Akademickie Centrum Informacyjne
tel: 433 99 00

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki

Ul. Filipa 17
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki od początku istnienia ma praktyczny profil kształcenia i ukierunkowana jest na potrzeby rynku pracy. Gwarantuje to gruntowne przygotowanie studentów do pracy zawodowej w wybranej dziedzinie ekonomii i informatyki. Szkoła uczy praktycznej przedsiębiorczości poprzez zachęcanie studentów do udziału w inicjatywach uczelnianych jednostek takich jak "Centrum Wspierania Przedsiębiorczości", "Biuro Karier i Pośrednictwa Pracy" oraz "Firma Symulacyjna". Mają one na calu przygotować młodych ludzi do aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy oraz nauczyć, jak prowadzić własną firmę. Studiować można tutaj w trybie dziennym i zaocznym, na studiach licencjackich i podyplomowych. Kierunki studiów na tej uczelni to m. in. zarządzanie imarketing, informatyka i ekonometria, systemy informatyczne w zarządzaniu, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, controlling i rachunkowość menedżerska, kontrola wewnętrzna i audyt, integracja europejska, planowanie i zarządzanie projektami europejskimi, zarządzanie i obrót nieruchomościami. WSEI kształci studentów także w ramach programu Edexcel International. Jego absolwenci otrzymują uznawane na całym świecie certyfikaty, umożliwiające podjęcie pracy za granicą a także kontynuowanie nauki na zagranicznych uczelniach w ponad stu krajach świata. Studia są płatne, czesne można opłacać semestralnie lub miesięcznie.
tel: 431 18 82

Wyższa Szkoła Zarządzania

Ul. Głowackiego 12
Wyższa Szkoła Zarządzania - Polish Open University - zdobyła w 2004 i 2005 r. I miejsce w corocznym rankingu tygodnika Wprost. Jest to jedna z najstarszych biznesowych uczelni w Polsce (powstała w 1991 r. ), a jej absolwenci otrzymują podwójny dyplom - polski i brytyjski (Oxford Brookes University). Wyższa Szkoła Zarządzania to jedyna polska uczelnia, która jest członkiem elitarnego Association of MBAs. Oferuje studia licencjackie, magisterskie, MBA i podyplomowe na dwóch kierunkach (Zarządzanie i Marketing oraz Ekonomia) i ośmiu wydziałach. Aby studiować na tej uczelni nie musisz wychodzić z domu, daje bowiem unikatową możliwość studiowania przez Internet. Co więcej, ten system nauki został nagrodzony godłem Teraz Polska. Szkoła oferuje akredytowane programy studiów o standardach europejskich, cieszące się uznaniem na całym świecie. Uczelnia gwarantuje innowacyjność i otwarcie na nowe idee oraz wykraczanie poza schematy. Stawia na aktywne nauczanie wysokiej jakości, kształci studentów w systemie modułowym. Niektóre moduły można studiowac w jężyku angielskim. POU specjalną ofertę kieruje do osób niepełnosprawnych: mogą oni kształcić się na tej uczelni na specjalnych warunkach finansowych.
tel: 638 57 33

Wyższa Szkoła Europejska

Ul. Kościuszki 37
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera została założona w 2003 roku przez SIW Znak. Uczelnię wspira swym autorytetem Rada Patronacka, do której należą m. in. Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek, Ryszard Kapuściński, Norman Davies i Andrzej Zoll. WSE prowadzi studia w trybie dziennym i zaocznym, licencjackie na kierunkach socjologia, lingwistyka stosowana i stosunki międzynarodowe oraz studia podyplomowe, m. in. dziennikarstwo, komunikacja w biznesie, integracja europejska, PR, zarządzanie projektami. Uczelnia przygotowuje studentów do pracy na rynku europejskim nauczając teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności, twórczego myślenia oraz aktywnej postawy obywatelskiej. Oferuje nowoczesne, interdyscyplinarne programy nauczania ułożone pod katem wymogów współczesnego rynku pracy, zatrudnia kadrę naukową, do której należą wybitni uczeni oraz eksperci w dziedzinie gospodarki, mediów, dyplomacji, administracji i organizacji pozarządowych. Studenci WSE mogą starać się o stypendia naukowe, socjalne oraz o stypendium św. Jacka. Szkoła przygotowała też ofertę stypendialną dla najlepszych maturzystów o wartości 50 lub 100% czesnego. W ramach WSE działa Biuro Karier umożliwiajce studentom uczelni odbywanie praktyk i staży w kraju i za granicą. Szkoła uczestniczy w międzynarodowych programach Socrates/Erasmus i Leonardo da Vinci. Współorganizuje także Europejskie Seminarium Eksperckie, w którym mogą wziąć udział studenci nauk społecznych, ekonomicznych i prawa.
tel: 427 35 98

Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa

Ul. Wicentego Pola 4
Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie jest uczelnią niepaństwową. Oferuje studia w systemie dziennym i zaocznym, licencjackie (kosmetologia, pedagogika, turystyka i rekreacja, dziennikarstwo i komunikacja społęczna, edukacja techniczno-informatyczna), podyplomowe (praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą, organizacja i zarządzanie w kulturze fizycznej, informatyka) oraz kursy i szkolenia (kurs pedagogiczny dla mistrzów, Europejskie Studium Zarządzania Gospodarką Turystyczną i Hotelarską, Europejskie Studium Języków Obcych przygotowujące do egzaminu TELC, kursy instruktorów sportu i rekreacji - fitness, narciarstwo, pływanie, samoobrona). Studentom MWSZ w Krakowie przysługuje pomoc materialna w formie stypendiów socjalnych, naukowych, stypendiów specjalnych za wyniki w nauce lub sporcie, stypendiów ministra za wybitne wyniki w sporcie, dora¼nych pomocy losowych, ulg w przejazdach oraz dofinansowania do zakwaterowania. Doskonała kadra złożona z wybitnych nauczycieli i praktyków-profesjonalistów gwarantuje wysoki poziom nauczania oraz doskonałe przygotowanie praktyczne, dostosowane do potrzeb rynku pracy.
tel: 428 24 50Kraków Hotele
Krakow Hotels
Apartamenty
Krakow Tours

 


Zalewy i kąpieliska
Jazz w Krakowie
Krakow Nocą
Lotnisko Balice
Wypożycz Samochód
Nieruchomości
Krakowska Karta Turystyczna
Kafejki Internetowe
Szkoły Wyższe
Szkoły Językowe
Muzeum Narodowe
Doroczne wydarzenia
Kopce w Krakowie
Informator studencki
Nowa Huta
Sport w Krakowie
Kraków - Muzea
Kraków - Kościoły
Kraków - zabytki
Kazimierz
Krakowskie place
Secesja w Krakowie
Krakowskie dzielnice
Tereny zielone
Wielopole 15
Tętno Kazimierza
Krk Książka o Krakowie
Centrum Off
Festiwal Kultury ¯ydowskiej
Letnie Koncerty Organowe
Wreszcie nowa
Coke Live Music Festival
Festiwal Teatrów Ulicznych 2007
Letnie Koncerty Kameralne
Festiwal Nowa Muzyka
Falko Show

dodaj komentarz

"Czy trzeba mieć dobre oceny by dostać się na weterynaryjne Proszę o odp"

Wiktoria
26.05.2017
Ocena
3/5

"A czy trzeba mieć dobre oceny by dostać się na weterynaryjne?"

Wiktoria
26.05.2017
Ocena
3/5

"Szkoda, że nie napisaliście nic o Akademii Ignatianum... Miła alternatywa dla tych wszystkich, którzy nie chcą się czuć jak jedynie numerek indeksu wśród masy studentów. Możecie o niej poczytać na http://www.ignatianum.edu.pl/"

oliwia
25.10.2016
Ocena
1/5

"Szkoła oferuje wiele możliwości rozwoju dla swoich studentów. Fajne programy stażów mają na których można wiele się nauczyć. Ja byłam w Departamencie Analiz Strategicznych i naprawdę fajnie wpsominam ten czas. Polecam wszystkim skorzystanie z tej możliwości ! Nie będzie to z całą pewnością stracony czas."

Wiktor
19.10.2016
Ocena
5/5

"Studiowanie na tej uczelni to dobry pomysł - cenowo się opłaca ( można sobie na raty rozbijać, wtedy nie obciąza to dak domowego budżeciku :) ) no i mają fajne kursy dla służb informacyjnych."

desorek
11.10.2016
Ocena
5/5

"ja już skończyłem Apeirona - BW - detektywistyka. Fajne zajęcia mają tam z taktyk działań detektywistycznych czy też zajęcia terenowe.. i jak dla mnie spoko opcja że można na raty rozłożyć sobie (chyba około 400zł jedna rata)."

KOndzio
11.10.2016
Ocena
5/5

"Fajny jest Apeiron, którego tutaj się nie opisuje. Profesjonalizm wykładowców , miła atmosfera no i troche trzeba się pomeczyc zeby dostac dyplomm :) wiem, bo mam za soba trzy lata w tej szkole :)"

isssa
05.10.2016
Ocena
5/5

"Fajny jest Apeiron, którego tutaj się nie opisuje. Profesjonalizm wykładowców , miła atmosfera no i troche trzeba się pomeczyc zeby dostac dyplomm :) wiem, bo mam za soba trzy lata w tej szkole :)"

isssa
05.10.2016
Ocena
5/5

"Nie ma wszystkich uczelni wyższych w tym spisie. Do edycji! :) "

kubreg
12.05.2016
Ocena
1/5

"Cześć. Wybiera się ktoś może na Małopolską Wyższą Szkołę w Krakowie? "

Adam
14.07.2012
Ocena
3/5

"cóż za nobilitacja ujotu! niech to ktoś poprawi- w Europie ¦rodkowej!!!"

Paulina T
12.05.2012
Ocena
1/5

"Oczywiście miało być 0/5 a nie 3. Dałabym mniej niż zero, gdyby to było możliwe."

a.
16.01.2012
Ocena
1/5

"-UJ jest drugą najstarszą uczelnią w Europie po Uniwersytecie w Pradze- LITO¦CI! Kto to pisze? Czyli co, NAJPIERW był Kraków a POTEM: Bolonia, Padwa, Paryż, Cambridge, Oksford, Tuluza, Montpellier??????????????????????????????????????????????????????? Czytam już kolejny artykuł i to jest NAJGORSZY PORTAL O KRAKOWIE. 0/5"

a.
16.01.2012
Ocena
3/5

"Właśnie odkryłem nowy portal o wykładowcach, można ich oceniać co jest świetnym pomysłem, wreszcie mogłem napisać co sądzę o kilku takich co uprzykrzyli mi życie ale i pochwalić innych... www.sprawdzwykladowce.pl"

marcin
15.01.2012
Ocena
3/5

"Dziennikarzy sportowych(piłka nożna) poszukuje. Potrzebuje kogoś do opisywania spotkań piłkarskich w popularnej lidze w Krakowie."

Paweł
07.01.2012
Ocena
3/5

"ZAINWESTUJ W SWOJ¡ PRZYSZ£O¦ć. ZOSTAń MAGISTREM DZIENNIKARSTWA! Jesteśmy jedyną w swoim rodzaju uczelnią z tradycjami. Posiadamy ogólnokrajową, niezależną gazetę Twoje-Wieści.pl oraz rozgłośnię radiową Panda. Dajemy wiele możliwości studentom: dziennikarstwo prasowe, radiowe i telewizyjne. Nie czekaj! Zapisz się na stacjonarne Studia Uzupełniające Magisterskie! Nasza uczelnia szkoli prawdziwych dziennikarzy. Większość absolwentów jest dziś redaktorami naczelnymi czasopism, dziennikarzami znanych rozgłośni radiowych a także pracownikami tv. Do kadry należą specjaliści w dziedzinie mediów, Prawa Autorskiego oraz gatunków dziennikarskich. Opuszczając uczelnię, masz pewność odpowiedniego przygotowania do zawodu. Wielu absolwentów do dziś odwiedza uczelnię z ogromnym sentymentem, twierdząc, że studia na WSUS były dla nich najpiękniejszym okresem w ich życiu. Zapraszamy! Rekrutacja trwa do końca pa¼dziernika! Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Ul. Głogowska 26 Tel. (061) 886 28 31 e-mail. rekrutacja@wsus.poznan.pl Zapraszamy również na Twoje-Wiesci.pl"

Pola
13.10.2011
Ocena
3/5

"http://poznan.gumtree.pl/c-Firmy-Uslugi-kursy-szkolenia-Wyzsza-Szkola-Umiejetnosci-Spolecznych-zaprasza-na-studia-mgr-W0QQAdIdZ321596931"

Pola
13.10.2011
Ocena
3/5

"to jest przyszłość http://www.up.krakow.pl/rekrut/informator2011.php?s=II%20stopie%F1&k=27 polecam niestacjonarne, jak jesteś absolwentem np. informatyki lub innego technicznego i chcesz jednocześnie pracować. do końca września 2011 można się pewnie jeszcze zapisać. http://www.up.krakow.pl/fiz/projekty/projekty_2010_2011/niestacjonarne/niestacjonarne.php"

czarek
26.09.2011
Ocena
5/5

"Witam. Jestem w klasie maturalnej, najwyższa pora zastanowić się nad wyborem studiów a co za tym idzie- wyborem przedmiotów zdawanych na maturze. Chciałabym iść na AGH wydział zarządzania, najlepiej marketing, i tu pojawia się moje pytanie: jakie przedmioty i na jakim poziomie powinnam przygotować? Pozdrawiam. "

Milena
26.09.2011
Ocena
3/5

"Na litość - UJ nie jest drugą najstarszą uczelnią w Europie po Pradze, jest drugą najstarszą uczelnią w Europie ¦rodkowo Wschodniej!"

Koza
27.08.2011
Ocena
3/5

"Skończyłam filologię romańską i znam bardzo dobrze język francuski, chciałabym mieć więcej informacji o tej pracy:)"

Dominika
23.07.2011
Ocena
4/5

"Skończyłam filologię romańską i znam bardzo dobrze język francuski, chciałabym mieć więcej informacji o tej pracy:)"

Dominika
23.07.2011
Ocena
4/5

"Jestem zainteresowana praca niani. Prosze o podanie Pani maila"

Paulina
15.07.2011
Ocena
3/5

"Poszukuje niani z dobrą znajomością angielskiego lub francuskiego do dwoch dziewczynek 11 i 8 lat w północnym Krakowie. Jestem au pair w Londynie. Rodzina u której mieszkam przeprowadza się do Krakowa w sierpniu i szukają opiekunki do dzieci. Jeśli ktoś jest zainteresowany taką pracą lub zna kogoś, kto mógłby być chętny, bardzo proszę o kontakt (najlepiej) na maila. Potrzebny jest ktoś z dobrą zajomością angielskieo lub francuskiego, jako, że rodzina jest francuska. Po polsku jeszcze nie mówią i zapewne będzie im czasem też potrzebna pomoc w przetłumaczeniu listu z banku czy czegokolwiek tego typu. Rodzina jest bardzo przyjacielska, dziewczynki są dobrze wchowane i nie ma z nimi większych problemów. Trzeba będzie je odebrać ze szkoły, codziennie, ok 15.30 i zostać w domu do czasu powrotu rodziców (6/7?). Ewentualnie czasem zawie¼ć na zajęcia dodatkowe. Praca z nimi naprawde nie jest trudna, więc bardzo proszę o kontankt po więcej info jeśli ktoś jest zainteresowany. Pozdrawiam, Helena."

Helena
12.07.2011
Ocena
3/5

"Mam pytanie, gdzie mogę znale¼ć tani akademik, który mieściłby się w pobliżu Uniwersytetu Papieskiego. Dziękuje . "

Ela
09.06.2011
Ocena
3/5

"Każdy z nas kieruje się różnymi motywami wybierając uczelnię, kierunek który będzie studiował. Wybór nie jest łatwy. Pewnie niewielu z kandydatów na studia wie, że oprócz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego istnieje niezależny organ oceniający poziom kształcenia w szkolnictwie wyższym i publikuje wyniki ze swoich kontroli. Korzystając z niżej załączonej bazy danych możemy nie tylko sprawdzać na jaką ocenę uzyskały uczelnie oraz kierunki na których chcemy studiować ale również przeprowadzić ich ranking wg. miast, kierunków kształcenia itp. Załóżmy że wybieram się na kierunek administracja w Krakowie, zatem przeanalizujemy oceny kierunku administracja na wszystkich uczelniach w Krakowie które były kiedykolwiek kontrolowane przez Państwową Komisją Akredytacyjną. Wygląda ona tak. http://www.pka.edu.pl/index.php?page=l_ocenione&nazwa=&typ=&miasto=Krak%F3w&kierunek=Administracja&poziom=&system=&ocena= W razie kłopotów z użyciem wyszukiwarki. Kliknijcie na "prace" następnie "kierunki ocenione". Korzystajcie z załączonej przeglądarki. Podejmujmy świadome decyzje. Dowiedzmy się kto otrzymał najlepszą a kto najgorszą ocenę. Zawsze zwracajmy uwagę na jakość kształcenia a nie na "zabiegi marketingowe". Ma to szczególne znaczenie wówczas gdy uczelnia chce abyśmy płacili za jej usługi."

Krzysiek
03.06.2011
Ocena
4/5

"Każdy z nas kieruje się różnymi motywami wybierając uczelnię, kierunek który będzie studiował. Wybór nie jest łatwy. Pewnie niewielu z kandydatów na studia wie, że oprócz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego istnieje niezależny organ oceniający poziom kształcenia w szkolnictwie wyższym i publikuje wyniki ze swoich kontroli. Korzystając z niżej załączonej bazy danych możemy nie tylko sprawdzać na jaką ocenę uzyskały uczelnie oraz kierunki na których chcemy studiować ale również przeprowadzić ich ranking wg. miast, kierunków kształcenia itp. Załóżmy że wybieram się na kierunek administracja w Krakowie, zatem przeanalizujemy oceny kierunku administracja na wszystkich uczelniach w Krakowie które były kiedykolwiek kontrolowane przez Państwową Komisją Akredytacyjną. Wygląda ona tak. http://www.pka.edu.pl/index.php?page=l_ocenione&nazwa=&typ=&miasto=Krak%F3w&kierunek=Administracja&poziom=&system=&ocena= W razie kłopotów z użyciem wyszukiwarki. Kliknijcie na "prace" następnie "kierunki ocenione". Korzystajcie z załączonej przeglądarki. Podejmujmy świadome decyzje. Dowiedzmy się kto otrzymał najlepszą a kto najgorszą ocenę. Zawsze zwracajmy uwagę na jakość kształcenia a nie na "zabiegi marketingowe". Ma to szczególne znaczenie wówczas gdy uczelnia chce abyśmy płacili za jej usługi."

Krzysiek
03.06.2011
Ocena
4/5

"Witam, powielam pytanie Bożeny. Czy mogłby ktoś powiedzieć coś o pedagogice II stopień na Ignatianum? Z góry dzięki:) pozdrawiam"

Mal)
09.05.2011
Ocena
3/5

"Planuję rozpocząc studia zaoczne magisterskie na kierunku filologia polska. Jaką uczelnię proponujecie? "

Mik
06.05.2011
Ocena
5/5

"Mam pytanie studiuje ktoś pedagogikę na IGNATIANUM w Krakowie? Mógłby ktoś udzielić mi paru informacji o uczelni i kierunku??Odp na maila bozena44442@wp.pl"

Bożena
04.04.2011
Ocena
3/5

"Witajcie Internauci ! Skończyłam studia licencjackie na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna o specjalności Reklama i Public Relations. Chce iść na mgr i myślałam o pedagogice, socjologii, psychologi, czy nawet logopedii. Interesuję się również detektywistyką oraz politologią i kulturoznawstwem. Tylko, czy to jest przyszłościowe ? Na jakie uczelnie radzilibyście mi iść lub kierunki ? Może macie inne propozycje studiów II stopnia po lic. z dziennikarstwa ? Bardzo proszę was o pomoc, dorad¼cie mi coś ... "

Asia
12.02.2011
Ocena
5/5

"Jestem studentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kierunku pedagogika szkolna z animacją kulturalną w Olsztynie.Jednocześnie studiuje aktorstwo również w Olsztynie. Są to 2 kierunki dzienne.Mam możliwość przeniesienia się na uczelnie aktorską krakowska. Jednoczenie zależny mi bardzo nad tym aby nadal kontynuować naukę pedagogiki. Kierunek ten bardzo mnie interesuje. Poza tym dostarcza wielu informacji przydatnych dla aktorstwa. Czy ktoś wie gdzie szukać informacji, na jaka uczelnie zabiegać. Mam dobre oceny i lubię się uczyć, ponieważ te kierunki mnie interesują. Ponadto to dobra inwestycja w swoja przyszłość."

LILIANA
07.02.2011
Ocena
5/5

"Jestem studentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kierunku pedagogika szkolna z animacją kulturalną w Olsztynie.Jednocześnie studiuje aktorstwo również w Olsztynie. Są to 2 kierunki dzienne.Mam możliwość przeniesienia się na uczelnie aktorską krakowska. Jednoczenie zależny mi bardzo nad tym aby nadal kontynuować naukę pedagogiki. Kierunek ten bardzo mnie interesuje. Poza tym dostarcza wielu informacji przydatnych dla aktorstwa. Czy ktoś wie gdzie szukać informacji, na jaka uczelnie zabiegać. Mam dobre oceny i lubię się uczyć, ponieważ te kierunki mnie interesują. Ponadto to dobra inwestycja w swoja przyszłość."

LILIANA
07.02.2011
Ocena
5/5

"Czy uczelnia MWSZ jest dobra, ceniona? znajduje się tam kierunek który mnie interesuje. Pomóżcie!"

Owca
07.02.2011
Ocena
3/5

"Czy ktoś ma może informacje na temat tegorocznego progu procentowego na muzykologii? (UJ)"

Ka
30.01.2011
Ocena
3/5

"Na prawo nie jest brany pod uwagę język polski, tylko języki obce nowożytne. Zajrzyj na stronę www.erk.uj.edu.pl"

Anna
19.01.2011
Ocena
3/5

"na uj jest muzykologia, gdzie można bodajże zrobić specjalizację dziennikarstwo muzyczne."

ann
18.01.2011
Ocena
3/5

"Czy w Krakowie funkcjnuje kierunek taki jak dziennikartwo muzyczne?"

Ka
06.01.2011
Ocena
3/5

"Mażę o studiowaniu prawa na UJ od dawna, jestem w 2kl LO i do końca nie wiem co mam zdawać na maturze, żeby się dostać... wiem, że na pewno będzie mi potrzebny rozszerzony WOK, historia wymienna z matematyką, ale ja wolę zdawać historie i tu nie jestem pewna j.polski wymienny z j.obcym nowożytnym, niektórzy piszą, że na UJcie jest to wymienne a inni, że nie. Mam już mętlik w głowie:( może jest ktoś kto zdaje maturę z myślą o prawie na UJ i wie co jest potrzebne do rekrutacji ( chodzi mi o ten j.polski...czy jest wymienny z j.obcym, czy nie?). Bardzo proszę o odpowied¼!!! Z góry dziękuję ;D "

Martyna
31.12.2010
Ocena
3/5

"Chciałabym się dostać na UJ na wydział prawa, jaki wynik z matury mniej więcej muszę osiągnąć, by mieć szansę by się dostać??? Jeśli któs się dostał czy się orientuje, proszę niech odpisze :)"

Nt
18.12.2010
Ocena
3/5

"Muszę się dowiedzieć czy aby chodzić do tej szkoły muzycznej trzeba mieć wykształcenie podstawowe czy można się tam dostać mając talent, ale za sobą żadnej szkoły muzycznej?"

Angela
15.11.2010
Ocena
3/5

"Chciałam się dowiedzieć ile wynosi opłata za semestr na Uniwersytecie Papieskim,kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna."

Doda
29.09.2010
Ocena
3/5

"Po długiej przerwie w nauce muszę zrobić studia.Czy ktoś może mi zaproponować jakiś w mirę fajny kierunek, który nie ma nic wspólnego z pzedmiotami ścisłymi?Proszę, pomóżcie.Moje GG 8920935.Z góry serdeczne dzięki."

Renata
05.08.2010
Ocena
3/5

"A ja się wybieram na podyplomówke na zarządzanie kryzysowe na wse tischnera. Macie jakieś doświadczenia z nimi :)?"

Ada
04.08.2010
Ocena
3/5

"w przyszłosci chce zostac patologiem. który uniwersytet?"

hmm.
16.06.2010
Ocena
3/5

"Hej;) Myślę o studiowaniu filologi... Czy jest to możliwe na innej uczelni niż UJ?"

Luna
11.04.2010
Ocena
3/5

"Chciałabym się dowiedzieć ile pkt trzeba uzyskać aby dostać się na kierunek zarządzanie na AGH albo Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości. I jakie przedmioty najlepiej zadawać na maturze./Mam zamiar zdawać podstawowy polski i angielski oraz rozszerzona matematykę/ Jeśli ktoś może to niech odpisze na: anulka320@vp.pl"

Anka
07.04.2010
Ocena
3/5

"UJ nie jest drugim najstarszym uniwerkiem w Europie, tylko w tej części Europy. Oxford, Cambridge powstały przykładowo wcześniej. Zmieńcie błąd."

asdf
27.03.2010
Ocena
3/5

"Na maturze zdaję jako przedmiot dodatkowy podstawową geografię. Gdzie mogę dostać się na studia z takim przedmiotem?"


26.03.2010
Ocena
3/5

"Hejo czy jest koś w stanie odpowiedziec mi na pytanie? "

Natalia
09.03.2010
Ocena
3/5

Krakw hotele & apartamenty | restauracje | knajpy, kluby & lokale
sklepy | rozrywka | galerie i muzea | usługi & serwisy

turystyka
| mapa | miasto | niusy | nauka
info | eventy | forum | galeria | pogoda

e-krakow.com 2004-2014 | Krakw Polska Przewodnik | wszystkie prawa zastrzeżone
Lifeboat Limited. UK Registered Company No. 5351515